Физиогнозис е първата семинарна компания за следдипломни обучения на физиотерапевти в България. Основана в началото на 2015 година, компанията има за цел да домакинства и провежда курсове и семинари в рамките на концепциите: Бобат, PNF, INN, IMTT, NOI, ETGOM – Сириакс, KINEMATIC TAPING, ИЕШО и други. Много от проведените обучения се провеждат за първи път в България.  По методиката на PNF например, до момента фирма Физиогнозис е провела първият  курс за напреднали, както и 11 различни практически семинара на различни теми засягащи PNF. По метода на Бобат за Възрастни, както и ортопедична медицина „СИРИАКС“ също курсът е проведен за първи път в България.

През 2018 година, компанията се разширява, като с оглед по-успешно изпълнение на дейността си се диференцира в три направления:

Physioshop.bg – онлайн магазин в който може да се купи, наеме и продаде, както ново така и употребявано оборудване за физиотерапия и рехабилитация.

Physioacademy.org – актуален календар на провежданите в България и съсъедни държави специализирани обучения за физиотерапевти. Тук може да се види и оборудвания тренинг център в София.

Physiotherapy.bg – в процес на изграждане – публичен регистър на сертифицираните в различните области физикални специалисти. Платформа насочена предимно за информиране на пациентите и търсещите работодатели в по-големите болници и звена за физиотерапия и рехабилитация.