УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

Предвид предмета на дейност на Физиогнозис ЕООД, а именно организиране на обучения и семинари за физиотерапевти и здравни специалисти, фирмата може да осигури и провеждане на по-мащабни мероприятия (национални, балкански, европейски и световни конгреси) на международни асоциации от сферата на физикалната и рехабилитационна медицина. При тези мероприятия, необходимоста от по-голяма материално техническа база (в това число зали) е наложителна.

  • Страна по договора: „Физиогнозис“ EOOД; Еик: 203376611; Адрес: бул. Гоце Делчев, бл.24а.
  • Възможност за съвместни обучения в болници, касаещи различни отделения и съответните тематики съобразени с дейността им.
  • „Физиогносис“ ЕООД предлага и консултантска дейност при планиране и изграждане на малки и по-големи сектори за физикална дейност с цел оптимизиране на персонала и разходите по подръжка.