УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

Фирма „Физиогнозис“ е създадена през 2015 г., като първата семинарна компания за физиотерапевти и здравни специалисти в България. Стартирала само с проведждането на международни обучения за физиотерапевти, сега дейността се разпространява до внос на специализирано оборудване за медицинска рехабилитация.

 

Услуги:

  1. Организиране на специализирани курсове и семинари за физиотерапевти и здравни специалисти от програмата на Physioacademy.bg
  • Партньорска програма – съвместно с български и чуждестранни организатори
  • Програма „Организирай обучението си сам“
  • Осигурявне на пълно оборудване за провеждане на частни обучения в цялата страна
  1. Дистрибуция на специализирано оборудване за физиотерапия, кинезитерапия, рехабилитация, масаж и СПА, както и оборудване за лекарски кабинети.
  2. Организиране на вътрешни обучителни програми за болнични и извънболнични лечебни заведения в сферата на физикалната и рехабилитационна медицина с лектори от водещи европейски болници и университети.
  3. Консултантска дейност в сферата на планиране и обзавеждане на кабинети, дневни центрове, отделения, клиники и болници за физиотерапия и рехабилитация, както и клинични бази за студенти.
  4. Информативен регистър на физикалните специалисти в различните професионали области в цялата страна.