ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на страницата www.physiognosis.org

Настоящите общи условия („Общите условия„) имат за цел да предоставят обща информация за предназначението и правилата за ползване на интернет страницата www.physiognosis.org („Интернет страницата„).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Интернет страницата е създадена, поддържа се и се администрира от: “Физиогнозис” ЕООД, ЕИК 203376611, ДДС номер: BG203376611, със седалище и адрес на управление: 1404 гр. София, бул. „Гоце Делчев“, бл. 24а, вх. А, ет. 5, ап. 14; и адрес за кореспонденция: 1700 гр. София, ул. „Борис Арсов“ 12, тел.: +359 888 535 233, имейл адрес: info@physiotherapy.bg (“Физиогнозис”, „ние„, ).

ЦЕЛ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Интернет страницата има за цел да предостави обща информация относно нашите дейности. За всяка една от тези дейности е създадена отделна страница, като настоящата Интернет страница съдържа връзки към тях. Всеки един от тези сайтове има свои общи условия за ползване и политика за защита на личните данни, за да отговорим на законовите изисквания.

Интернет страницата съдържа информация относно услугите, които предлагаме, както и относно нашата тренировъчна база. В съответния раздел ще намерите и снимки на тренировъчната база.

В раздел „Партньори“ може да намерите информация и връзки към сайтовете на нашите партньори.

Ако искате да получите отговор на Ваш въпрос във връзка дейността ни може да ни се обадите, да ни изпратите имейл или да използвате контактната форма в раздел „Контакти“ на Интернет страницата.

АВТОРСКИ ПРАВА

Интернет страницата, както и цялото й съдържание, включително: текстове, дизайн, графики, лога, изображения, снимки, аудио – и видеоклипове, както и всички останали материали, свързани с представянето на стоки от Физиогнозис чрез Интернет страницата и разработени за нейното правилно функциониране, са собственост на Физиогнозис и са обект на авторските му права.

ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите личните данни, които получаваме във връзка с използването на Интернет страницата, се обработват съгласно изискванията на приложимото законодателство и Политиката за защита на личните данни за целите на Интернет страницата.

ОТГОВОРНОСТ

  1. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма начислена допълнителна стойност. Вие поемате всички разходи, които са свързани с ползването на Интернет във връзка с използване на Интернет страницата.
  2. Ние не носим отговорност за неуспешни опити за достъп до Интернет по каквито и да било причини, както и за загуби, повреди или вреди, нанесени на имущество или на потребителя при използване на Интернет страницата, които не са пряка и непосредствена последица от това.
  3. Интернет страницата може да съдържа линкове към други интернет страници, източници на информация и реклами, като ние не носим отговорност за тях или тяхното съдържание. Ние не носим отговорност за загуби, повреди, материални и нематериални вреди, причинени от съдържание или услуги, предлагани от подобни външни връзки. Вие следва да предявите претенциите си за вреди от тези линкове пред техните администратори.
  4. Вие сте отговорни за правилно и точно дадена информация за връзка с Вас и ние не носим отговорност, ако поради тази причина не можем да осъществим обратна връзка с Вас.
  5. Евентуално възникнали спорове между Физиогнозис и потребителите на Интернет страницата, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез алтернативно решаване на потребителски спорове – https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, чрез Камисия за защита на потребителите и/или компетентния българския съд.

ИЗМЕНЕНИЯ

Ние си запазваме правото по всяко време да допълваме и/или променяме Общите условия, както и Интернет страницата, когато това се налага поради промени в нормативни актове, искания и действия на регулаторни органи, промяна в пазарните условия, поради системни нарушения на Общите условия и/или форсмажорни обстоятелства, както и в случай на друг вид необходимост. Промените ще бъдат публикувани в Интернет страницата преди да влязат в сила и Вие ще бъдете съответно уведомени за тях със съобщение в страницата.

Настоящите Общи условия са актуални към м. юли 2020 г.